• Bình luận

    Ngàn quân dễ kiếm...

    Ngàn quân dễ kiếm...
    07/11/2019 13:53

    ... Một tướng khó tìm. Đấy là triết lý kinh điển của nhà binh. Và bóng đá cũng không phải ngoại lệ.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay