• Bảo tồn loài khỉ Macaca quý hiếm tại Vườn Quốc gia Bến En

  Bảo tồn loài khỉ Macaca quý hiếm tại Vườn Quốc gia Bến En
  21/05/2022 14:00

  Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Dự án khoa học công nghệ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài khỉ Macaca tại Vườn Quốc gia Bến En (giai đoạn 2019-2022) ”, Ban Quản lý Vườn đã ghi nhận ngoài tự nhiên ba loài khỉ thuộc giống Macaca.

 • Thanh Hóa: Nhân giống thành công 7.600 cây rau Sắng quý

  Thanh Hóa: Nhân giống thành công 7.600 cây rau Sắng quý
  09/07/2020 15:48

  Với mục tiêu bảo tồn nguồn gen nguyên trạng và nâng cao nhận thức cho 1.700 người dân sống trong vùng lõi và vùng đệm về việc bảo tồn đa dạng sinh học của tự nhiên. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã thực hiện thành công Dự án khoa học “Bảo tồn và phát triển loài rau Sắng (Melientha suavis Pierre) quý tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2017-2020)”.

 • Thanh Hóa: Ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương tại Vườn Quốc gia Bến En

  Thanh Hóa: Ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương tại Vườn Quốc gia Bến En
  09/07/2020 14:57

  Để ngăn chặn sự xâm lấn của loài thực vậy Mai Dương, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy chức năng tổng hợp của hồ sông Mực, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện dự án khoa học Áp dụng biện pháp hóa, sinh học để ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương (Mimosa pigra L.) trên khu vực lòng hồ sông Mực, Vườn Quốc gia Bến En, giai đoạn 2017-2020).

TRIỂN LÃM HÓA THẠCH ĐẦU TIÊN
CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM