Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Thứ Hai, 05/07/2021 14:41 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/7/2021.
Nhà văn Kim Lân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật

Nhà văn Kim Lân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật

Nhà văn Kim Lân (tên thật là Nguyễn Văn Tài) là một trong 9 nhà văn nằm trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong lĩnh vực văn học.
Quyết định nêu rõ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (gọi tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
Hội đồng gồm 23 thành viên do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch là Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng.
Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2021. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
TTXVN
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay