Phức tạp như bảo tồn di sản đô thị ở TP.HCM

Phức tạp như bảo tồn di sản đô thị ở TP.HCM

“Di sản đô thị TP.HCM và Nam Bộ trong quá trình đô thị hóa: Bảo tồn để phát triển bền vững” là chủ đề của cuộc hội thảo do Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng Bảo tàng Thành phố và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM tổ chức vừa diễn ra cuối tuần qua.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight