Nhà thơ Trần Nhuận Minh: Những câu thơ 'vật vã mặn như máu'
Gặp lại các tác giả được đưa vào sách giáo khoa:

Nhà thơ Trần Nhuận Minh: Những câu thơ 'vật vã mặn như máu'

Trong sách giáo khoa "Tiếng Việt 5" (tập 2) bộ hiện hành, “anh em nhà họ Trần” có đóng góp thú vị: ở trang 36, ông anh Trần Nhuận Minh kể chuyện "Lập làng giữ biển" ngoài khơi xa, thì ngay trang 37, ông em Trần Đăng Khoa làm thơ “Hà Nội có hồ Gươm/ Nước xanh như pha mực”.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay