• 'Đi về đâu'

  'Đi về đâu'
  26/02/2014 18:31

  Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần 4 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với đề tài tự do và tiêu chí Trao nhau nụ cười!.

 • Lương

  Lương
  26/02/2014 18:17

  Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần 4 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với đề tài tự do và tiêu chí Trao nhau nụ cười!.

 • 'Lòi đuôi cáo'

  'Lòi đuôi cáo'
  26/02/2014 17:38

  Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần 4 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với đề tài tự do và tiêu chí Trao nhau nụ cười!.

 • 'Bỗng dưng muốn khóc'

  'Bỗng dưng muốn khóc'
  26/02/2014 17:37

  Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần 4 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với đề tài tự do và tiêu chí Trao nhau nụ cười!.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO