‘Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở Hà Nội’ không mang tính áp đặt

Thứ Ba, 07/02/2017 13:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công ở Hà Nội đang tạo ra nhiều ý kiến tranh luận, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội đã có những chia sẻ thêm với báo giới.
Ông Lợi cho rằng, đối với quy tắc ứng xử như hương ước, quy ước, đảm bảo không chồng chéo với luật pháp, với những quy định đã thành văn bản mang tính pháp quy hoặc nội quy chuyên ngành…
Từ sơ khai, khi hình thành bộ quy tắc này, Hà Nội đã tiếp cận với cộng đồng, với nhiều khu vực khách thể khác nhau liên quan đến những nội dung mà quy tắc ứng xử chi phối, đồng thời đã có một quá trình lấy ý kiến từ thực tiễn. Do vậy, khi sàng lọc, đúc kết thành quy tắc, nó rất ngắn gọn và thành công chính là ở đó.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội
Nhưng quy tắc này muốn triển khai lại phải có một kế hoạch để mọi người hiểu rõ hơn về nội dung mà quy tắc đưa ra bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều cách thức khác nhau, thông qua nhiều cơ quan đơn vị. Có như thế, người dân mới hiểu rõ hơn về những nội dung của quy tắc.
Chính vì vậy, Hà Nội đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội trước, để cán bộ công chức làm trước, tiếp nhận trước, từ đó mới lan tỏa và là gương mẫu trong quy tắc thực hiện ứng xử nơi công cộng.
Hà Nội CHÍNH THỨC ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Hà Nội CHÍNH THỨC ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, ở đây, quy tắc ứng xử nơi công cộng không mang tính áp đặt mà mang tính định hướng hướng dẫn, khuyến cáo… Nếu như chúng ta thực hiện được những quy tắc đó, thì sẻ có những ứng xử tốt đẹp nơi công cộng. Còn nếu chúng ta vượt qua lời khuyên đó sẽ phạm vào luật hoặc các quy định khác và từ đó, có thể bị xử lý.
Do vậy, ở đây, quy tắc không đặt ra chế tài mà chỉ động viên giáo dục, hướng dẫn, tuyên truyền để mọi người hướng đến hành động, hành vi ứng xử tốt đẹp theo văn hóa nếp sống của người Hà Nội. 
Cái khó của quy tắc ứng xử là làm sao để người ta nhận thấy hay tốt mà thực hiện, chứ không phải quy định cứng áp đặt vào xã hội. Mục tiêu của quy tắc không phải đưa ra một quy định cứng. Và như vậy, để thực hiện quy tắc ứng xử này phải là một quá trình rất dài, thấm dần vào trong đời sống xã hội thông qua tuyên truyền giáo dục và những hành động gương mẫu…
Ngân Lượng (ghi)
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*