Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019

Thứ Năm, 27/06/2019 17:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/6, các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân. Bấm Ctrl+F5 để cập nhật thông tin mới nhất.
Đáp án Lịch sử THPT quốc gia 2019

Đáp án Lịch sử THPT quốc gia 2019

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019: Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất đáp án môn thi Lịch sử, bấm Ctrl+F5 để cập nhật thông tin mới nhất.
* Xem đề tham khảo của Bộ GD&ĐT môn GDCD: TẠI ĐÂY
Khi làm bài thi, thí sinh cần ghi nhớ gì để tránh những sai sót không đáng có?
Theo quy định, đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định.
Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề và giấy nháp của thí sinh thi môn đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch đã quy định. Không thu lại đề thi và giấy nháp của môn Sinh học và GDCD.
Đáp án môn GDCD (đang cập nhật)
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 301
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 302 
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 303
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 304
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 305
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 306
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 307
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 308
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 309
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 310
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 311
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 312
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 313
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 314
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 315
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 316
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 317
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 318
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 319
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 320
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 321
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 322
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 323
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 324
Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia năm 2019, Đáp án GDCD THPT Quốc gia, Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia, Đáp án GDCD, Đáp án môn GDCD, Đáp án GDCD
Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu trả lời trắc nghiệm để theo dõi.
Với các thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài tổ hợp, bắt buộc phải làm cả 2 bài thi. Nếu bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT, không có cơ hội tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019.
Với thí sinh dự thi 2 môn thành phần không liên tiếp, ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi.
Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp, ngồi nguyên vị trí, úp phiếu trả lời trắc nghiệm, bảo quản phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo, không làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ giám sát tại điểm thi.
Với các thí sinh chỉ thi 1 môn thành phần trong bài tổ hợp, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp, đề thi. Sau đó, thí sinh ra khỏi phòng thi theo sự hướng dẫn của cán bộ giám sát, di chuyển về phòng chờ, ngồi đợi đến khi hết 2/3 giờ làm bài môn thi cuối cùng mới được rời khỏi điểm thi.
Số lượng thí sinh đăng dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội là 495.713 thí sinh. 
Tính theo từng môn thi thành phần, Lịch sử có 573.113 thí sinh đăng ký; Địa lí có 565.613 thí sinh; Giáo dục công dân có 495.801 thí sinh đăng ký.
Số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp xã hội lớn hơn khá nhiều so với bài thi khoa học tự nhiên. Nhiều thí sinh cho rằng, với hình thức thi trắc nghiệm thì các môn khoa học xã hội sẽ dễ ăn điểm hơn.
Cụ thể thời gian tổ chức bài thi tổ hợp sáng nay như sau:
6h45-7h00:
- Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh trong phòng thi;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi
7h00-7h15:
- Cán bộ coi thi (CBCT) thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;
- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp; Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN, giấy nháp.
7h25-7h30:
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh; Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.
7h30-7h35:
- Bóc túi đựng đề thi môn Lịch sử và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7h35:
Bắt đầu tính giờ làm bài môn Lịch sử.
7h50:
Nộp đề thi thừa môn Lịch sử đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
8h10:
Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Lịch sử.
8h25:
- Hết giờ làm bài thi môn Lịch sử.
- CBCT thu đề thi môn Lịch sử, giấy nháp của thí sinh.
- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Địa lí vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Địa lí, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
8h30-8h35:
- Bóc túi đựng đề thi môn Địa lí và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
8h35:
Bắt đầu tính giờ làm bài môn Địa lí.
8h50:
Nộp đề thi thừa môn Địa lí đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
9h10:
Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Địa lí.
9h25:
- Hết giờ làm bài thi môn Địa lí.
- CBCT thu đề thi môn Địa lí giấy nháp của thí sinh.
- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Giáo dục công dân vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Giáo dục công dân, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
9h30-9h35:
- Bóc túi đựng đề thi môn Giáo dục công dân và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
9h35:
Bắt đầu tính giờ làm bài môn Giáo dục công dân.
9h50:
Nộp đề thi thừa môn Giáo dục công dân đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.
10h10:
Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Giáo dục công dân.
10h25:
- Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 2 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).
P.V
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ITAXA