• Khám phá lại Kim Dung (kỳ 1): Kim Dung và giấc mộng thái bình

    Khám phá lại Kim Dung (kỳ 1): Kim Dung và giấc mộng thái bình
    31/10/2018 15:26

    Giấc mộng thái bình ấy làm người ta ngạc nhiên trong một truyện võ hiệp. Nhưng có lẽ Kim Dung đã không sáng tạo ra một thứ võ hiệp mới như người ta đã tưởng. Ông sửa soạn đưa nó đến nơi yên nghỉ cuối cùng trong những cuộc sống tầm thường thi vị hóa. Ấy là sự kết thúc của một biến tình mà đã tới lúc người ta có thể tóm tắt lại trong một cái nhìn tổng quát.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO