• Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa nhỏ trời rét

    Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa nhỏ trời rét
    17/02/2021 07:40

    Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Ngày và đêm 17/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay