• Tiến tới giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 - 2020

    Đề cử Cống hiến: Giấc mơ thập kỷ

    Đề cử Cống hiến: Giấc mơ thập kỷ
    12/02/2020 07:38

    Sau khi BTC công bố Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 - 2020 vào ngày 5/2 vừa qua, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ là đề cử của giải lần này đã chia sẻ những suy nghĩ của mình…