Hàng loạt vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Lai Châu

Thứ Hai, 19/06/2017 11:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Quy định của UBND tỉnh Lai Châu về chính sách thu hút nguồn nhân lực không qua thi có một số nội dung không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
UBND tỉnh chưa ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng (trưởng, phó phòng cấp sở, cấp huyện) của một số cơ quan, đơn vị để làm căn cứ thực hiện.
Đây là kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2016.
Vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức
Theo Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn, về cơ bản, công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lai Châu và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật, số biên chế công chức sử dụng trong chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao hàng năm. Trong giai đoạn thanh tra, tỉnh đã tinh giản được 104 biên chế (trong đó có 10 công chức hành chính).
Chú thích ảnh
Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở ban ngành tỉnh Lai Châu. Nguồn: dantri.com.vn
Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, một số phòng chuyên môn của UBND cấp huyện (gồm Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) còn sử dụng 219 viên chức để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế nên đến năm 2021, toàn tỉnh không bảo đảm tỷ lệ tinh giản biên chế 10%. Đến ngày 31/12/2016, số lượng tinh giản biên chế không bảo đảm tỷ lệ theo Đề án được phê duyệt.
Năm 2015, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Quá trình tổ chức thi tuyển còn có tồn tại, hạn chế. Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành thông báo tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ dự thi không đủ tối thiểu 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công chức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Hội đồng được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Hội đồng đã vận dụng Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và chính sách thu hút của tỉnh để miễn thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ và môn tin học cho 15 thí sinh, trong đó có 8 thí sinh trúng tuyển.
Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Lai Châu quyết định xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp và xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với một trường hợp. Trong số này, một viên chức được xét chuyển không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển. Đến thời điểm thanh tra, các công chức được tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng một số trường hợp chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.
Ngoài ra, trong giai đoạn này, UBND tỉnh Lai Châu quyết định tuyển dụng vào công chức đối với 33 trường hợp theo hệ cử tuyển, trong đó có 19 trường hợp được tuyển dụng sau ngày 06/7/2015 không thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Một đơn vị có số cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vượt quá 10%. Ba cơ quan, đơn vị ban hành quyết định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không đúng đối tượng được hưởng hoặc không đúng số tháng được hưởng.
Qua thanh tra cũng chỉ ra rằng, một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học). Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức.
Một trường hợp đang là viên chức, chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng cấp huyện. Ba phòng chuyên môn của hai đơn vị cấp sở có số lượng cấp phó vượt so với quy định của UBND tỉnh hoặc Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được lưu giữ đầy đủ tại Sở Nội vụ.
Một số hồ sơ công chức còn thiếu các thành phần tài liệu, văn bằng, chứng chỉ. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu còn sử dụng có 117 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.
Kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng công chức

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.
Tỉnh rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành; thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với 8 trường hợp được tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và chính sách thu hút của UBND tỉnh tham dự kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định.
Khi chuyện 'bổ nhiệm người nhà' bị... bêu tên

Khi chuyện 'bổ nhiệm người nhà' bị... bêu tên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đọc trước Quốc hội 9 địa phương có 58 trường hợp bổ nhiệm người nhà, đã được phát hiện là: Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái và Đà Nẵng.
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Lai Châu thu hồi quyết định tuyển dụng không qua thi đối với một trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học; thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức đối với 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tỉnh không sử dụng viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu là 6 tháng, miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm; chuyển ngạch cho 13 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức.
Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị địa phương này thu hồi quyết bổ nhiệm đối với một trường hợp là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức; sắp xếp lại số lượng cấp phó của ba phòng thuộc hai đơn vị theo đúng quy định; rà soát chấm dứt tất cả các trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; điều chỉnh lại các quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đúng với quy chế của cơ quan, đơn vị.
Tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
TTXVN/ Chu Thanh Vân
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên