• Tăng tốc thanh toán số, hướng đến xã hội không tiền mặt

    Tăng tốc thanh toán số, hướng đến xã hội không tiền mặt
    16/02/2020 10:14

    Ðề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020 tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối với mục tiêu đạt tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào cuối năm 2020 và rút xuống còn 8% vào cuối năm 2025.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi