• Khảo sát, nghiên cứu bảo vệ 'gành Đá Đĩa trên cạn' để phát triển du lịch

    Khảo sát, nghiên cứu bảo vệ 'gành Đá Đĩa trên cạn' để phát triển du lịch
    19/09/2019 02:30 PM

    Tỉnh Phú Yên liên tục phát hiện các khu vực có nhiều lớp đá ở vùng núi, có hình khối tương tự ở khu danh thắng quốc gia gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (đây là danh thắng nằm ven biển). Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang khảo sát, bảo vệ và nghiên cứu phục vụ phát triển du lịch địa phương.