• Vợ khen chồng

    Vợ khen chồng
    11/03/2018 10:56 AM

    Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói: Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên