• Ra mắt 2 cuốn sách về cội nguồn văn minh phương Đông

    Ra mắt 2 cuốn sách về cội nguồn văn minh phương Đông
    09/08/2020 07:58 PM

    Bằng việc ra mắt 2 cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh dịch” và “Minh triết Việt trong văn minh Đông phương”, tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn đã đưa ra góc nhìn mới về một vấn đề vĩ mô: cội nguồn văn minh phương Đông.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên