• Thể thao cùng hướng về miền Trung ruột thịt

    Thể thao cùng hướng về miền Trung ruột thịt
    21/10/2020 06:10 AM

    Khúc ruột miền Trung đang oằn mình chịu đựng các đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại to lớn về con người và tài sản, rất cần sự chung tay góp sức để vượt qua thiên tai. Các cầu thủ và giới vận động viên với sự ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội đang có những hành động, việc làm thiết thực nhằm huy động sức mạnh cộng đồng cùng quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên