• Ngày Sân khấu Việt Nam: Gian nan là nợ…

    Ngày Sân khấu Việt Nam: Gian nan là nợ…
    10/09/2019 08:30 AM

    Như thông lệ, ngày 12/8 hôm nay là ngày Sân khấu Việt Nam. Và, dịp này cũng là thời điểm Nhà hát Tuồng Việt Nam kỉ niệm 60 năm ngày thành lập.