• V-League nhìn từ dàn đèn, mặt cỏ

    V-League nhìn từ dàn đèn, mặt cỏ
    25/03/2020 01:20 PM

    Chất lượng mặt cỏ, độ sáng đủ chuẩn nơi dàn đèn hay bộ mặt khu vực vệ sinh của các sân bóng ở V-League đã trở thành câu chuyện muôn thưở “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.