• Chợ kinh doanh thực phẩm phải cách nguồn gây ô nhiễm ít nhất 500m

    Chợ kinh doanh thực phẩm phải cách nguồn gây ô nhiễm ít nhất 500m
    25/12/2017 03:47 PM

    Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Vụ này đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Thương mại của Bộ biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm. Theo đó, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên