• VIDEO: Hổ Tasmania quý hiếm xuất hiện trở lại?

    VIDEO: Hổ Tasmania quý hiếm xuất hiện trở lại?
    18/10/2019 03:18 PM

    Hổ Tasmania quý hiếm, được cho đã tuyệt chủng hơn 80 năm trước nhưng các tài liệu Australia mới công bố cho thấy cá thể loài này được nhìn thấy trong vài năm trở lại đây.