• Truyện cười: Hồ nước thiêng

    Truyện cười: Hồ nước thiêng
    02/12/2019 08:51 AM

    Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông.

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG