• TTXVN xuất bản sách với nhiều dự báo quan trọng của các nhà lãnh đạo cho năm 2020

    TTXVN xuất bản sách với nhiều dự báo quan trọng của các nhà lãnh đạo cho năm 2020
    24/01/2020 02:22 PM

    "Dự báo 2020: Phá hủy/Tái thiết" là chủ đề cuốn sách do TTXVN xuất bản trong những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp, TTXVN mua bản quyền xuất bản ấn phẩm thường niên số đặc biệt nhìn lại 2019 và dự báo 2020 của tổ chức truyền thông quốc tế Project Syndicate và bổ sung nhiều bài viết của các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7