• Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà

    Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà
    21/10/2019 09:54 PM

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam tiến hành phân tích mẫu.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên