• Tính đến ngày 15/5, các địa phương đã đặt 3 triệu bản sách giáo khoa 'Cánh Diều' lớp 1

    Tính đến ngày 15/5, các địa phương đã đặt 3 triệu bản sách giáo khoa 'Cánh Diều' lớp 1
    15/05/2020 07:37 PM

    Theo thông tin từ đơn vị xuất bản bộ sách giáo khoa Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam VEPIC), tính đến ngày 15/5, đã có 20 Sở Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo về việc đặt sách giáo khoa lớp 1 "Cánh Diều", với số lượng là 3 triệu bản sách. 

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên