• Người Nhật sẽ dùng cách gọi tên mới từ năm 2020

    Người Nhật sẽ dùng cách gọi tên mới từ năm 2020
    12/11/2019 11:00 AM

    Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo các bộ ngành của nước này sẽ sử dụng cách gọi tên riêng của người Nhật theo thứ tự họ trước, tên sau trong các văn bản chính thức bằng chữ viết Latinh từ ngày 1/1/2020.