• Văn khấn tiễn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

  Văn khấn tiễn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp
  28/01/2019 05:15 PM

  Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.

 • Văn khấn, mâm cúng, lễ cúng ông Công ông Táo

  Văn khấn, mâm cúng, lễ cúng ông Công ông Táo
  28/01/2019 06:23 AM

  Cúng ông Công ông Táo, Bài cúng ông Công ông Táo, Mâm Cúng ông Công ông Táo, ông Công ông Táo, Bài cúng ông Táo, bài khấn ông công ông táo, văn khấn ông công ông táo