• Chuyên nghiệp được không VPF?

    Chuyên nghiệp được không VPF?
    27/11/2020 06:18 AM

    Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ được tổ chức vào ngày mai 28/11. Một trong những nội dung quan trọng nhất là bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới. Cùng với đó những giải pháp để cải tổ năng lực quản lý, điều hành, cân bằng tài chính nâng cao tính chuyên nghiệp các giải đấu cũng được đặt ra.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên