• SEA Games 31 gắn chuẩn ASIAD và Olympic

    SEA Games 31 gắn chuẩn ASIAD và Olympic
    03/05/2019 14:30

    Vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã trình lên Chính phủ Đề án chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - Para Games lần thứ 11 năm 2021. Bức tranh về ngày hội lớn của thể thao khu vực lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam đã được định hình.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi