• Sách thiếu nhi của Anh thiếu đa dạng văn hóa

    Sách thiếu nhi của Anh thiếu đa dạng văn hóa
    12/07/2014 16:31

    Nữ văn sĩ Anh Malorie Blackman, nhân vật đang nắm giữ vai trò Người bảo vệ văn học thiếu nhi, cho rằng sách thiếu nhi Anh hiện nay không phản ánh được sự đa dạng văn hóa của trẻ em.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay