• Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

    Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới
    31/10/2019 12:00

    Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào khoảng giữa tháng 11/2019, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục rà soát các cơ sở pháp lý đối với sách giáo khoa đã đạt thẩm định để đảm bảo yêu cầu so với quy định trong luật.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay