• Sa mạc hóa - thách thức môi trường nghiêm trọng toàn cầu

    Sa mạc hóa - thách thức môi trường nghiêm trọng toàn cầu
    17/06/2020 15:45

    Theo các nhà khoa học, hơn 2 tỷ ha đất nông nghiệp trước đây đã bị thoái hóa và hiện nay không còn khả năng sản xuất. Đây là một phần của quá trình sa mạc hóa - một trong số những thách thức về môi trường lớn nhất trong thời đại chúng ta.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay