• Hà Nội không vội được đâu!

    Hà Nội không vội được đâu!
    03/11/2014 08:45

    Nhiều dự thảo luật và luật có những quy định liên quan tới hành vi ứng xử đã thất bại. Song có nên vì thế mà cộng đồng vội quay lưng với bất cứ nỗ lực nào của các nhà quản lý hướng tới ứng xử văn hóa?