• Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

    Lần đầu tiên, LHP Việt Nam vắng phim Nhà nước: Nửa mừng, nửa lo

    Lần đầu tiên, LHP Việt Nam vắng phim Nhà nước: Nửa mừng, nửa lo
    27/11/2017 07:10

    47 năm tồn tại, lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan phim Việt Nam không còn phim truyện điện ảnh nhà nước dự thi. Điều này được cho là phù hợp với xu thế phát triển của nền điện ảnh nước nhà nhưng cũng khiến những người quản lý và nhà sản xuất phim vui không trọn vẹn.