• Lộ diện thêm một truyện dài 'độn thơ' của Nguyễn Nhật Ánh

    Lộ diện thêm một truyện dài 'độn thơ' của Nguyễn Nhật Ánh
    08/11/2018 07:17

    Sáng 7/11/2018 tại NXB Trẻ (TP.HCM) đã ra mắt Cảm ơn người lớn của Nguyễn Nhật Ánh, sẽ phát hành 150.000 bản vào ngày 17/11 tới đây. Điểm đặc biệt nhất của truyện dài này là khía cạnh “độn thơ”, với hơn 10 đoạn như vậy.

GIOVANNI