• Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

    Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
    15/06/2020 19:26

    Ngày 15/6, tại Kỳ họp thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 85/85 phiếu đồng ý.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay