• Ngày của mẹ - Thêm một ngày để lan tỏa yêu thương

    Ngày của mẹ - Thêm một ngày để lan tỏa yêu thương
    10/05/2020 06:26

    Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm, Ngày của Mẹ - Mother’s Day được xem là ngày lễ phổ biến tại hơn 46 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là cơ hội cho mọi người cùng hướng về và thể hiện lòng biết ơn với những công lao của mẹ.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay