• 7 điểm đến tuần qua

    7 điểm đến tuần qua
    15/09/2014 08:18

    Mùa lúa vùng Tây Bắc vẫn chưa hết nóng, ít nhất là cho đến cuối tháng này. Myanmar trở lại khi tour hướng về đất nước này bắt đầu nóng từ tháng 9. Chưa đến mùa nhưng dân du lịch đã bắt đầu nhắc đến mùa hoa Tam giác mạch.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi