• Hướng tới Tết trung thu và Giải thiếu nhi Dế Mèn:

    Tác giả Nguyễn Chí Ngoan: Viết để không quên lãng những phận đời

    Tác giả Nguyễn Chí Ngoan: Viết để không quên lãng những phận đời
    28/09/2020 20:50

    “Những nhân vật trong truyện của tôi đa phần là những phận đời tôi bắt gặp trong cuộc sống. Việc đưa họ đến với độc giả là trách nhiệm của bản thân người viết, để họ không bao giờ bị quên lãng” - tác giả Nguyễn Chí Ngoan đưa ra lời khẳng định ấy khi nhắc đến những trang viết của mình.

GIOVANNI