• Hướng tới qui định tuổi nghỉ hưu của nữ phải bằng nam

    Hướng tới qui định tuổi nghỉ hưu của nữ phải bằng nam
    29/06/2018 07:40

    Trong đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu, một điểm đang thu hút sự chú ý là mức tăng tuổi nghỉ hưu của nữ. Theo phương án Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đề xuất để đưa vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi, tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 60.