• F1: Điểm rơi của Ferrari

    F1: Điểm rơi của Ferrari
    14/07/2020 14:16

    Styrian Grand Prix chắc chắn vẫn hấp dẫn vì những gì xảy ra cho đội đua Ferrari, khi hai tay đua của họ tự loại lẫn nhau trước khi chặng đua thực sự bắt đầu.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO