• Đây là cách mà các thần tượng K-pop phân chia 'ngôi vị'

    Đây là cách mà các thần tượng K-pop phân chia 'ngôi vị'
    02/01/2020 19:54

    BTS: Mỗi nhóm K-pop đều chỉ định các vai trò cho từng thành viên, thời gian trên màn hình và thậm chí nơi mỗi thành viên đứng trong bức ảnh chụp nhóm. Đây là tất tật những gì mà một người hâm mộ K-pop cần biết.