• Halloween rùng rợn nhất thế giới

  Halloween rùng rợn nhất thế giới
  30/10/2020 20:20

  Halloween được xem là lễ hội dành cho người chết, là ngày đặc biệt trong năm mà người sống và người chết gặp nhau.

 • Halloween rùng rợn nhất Châu Âu

  Halloween rùng rợn nhất Châu Âu
  31/10/2018 07:35

  Bắt nguồn hàng ngàn năm trước ở Châu Âu, Halloween được xem là lễ hội dành cho người chết, là ngày đặc biệt trong năm mà người sống và người chết gặp nhau.