• Nhiều ý kiến xung quanh đề xuất điện một giá

    Nhiều ý kiến xung quanh đề xuất điện một giá
    11/08/2020 16:31

    Bộ Công Thương mới đây đã chính thức đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014. Tại Dự thảo này, Bộ Công Thương đề xuất giá bán lẻ điện một giá bên cạnh phương án tính giá 5 bậc thang để thuận tiện cho khách hàng điện sinh hoạt tự chọn lựa.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi