• 'Ngự lâm không kiếm' đánh thức không khí gia đình

    'Ngự lâm không kiếm' đánh thức không khí gia đình
    14/12/2016 19:20

    Bộ phim truyền hình 32 tập 'Ngự lâm không kiếm' là câu chuyện về một gia đình tứ đại đồng đường, với thiết chế 'nữ quyền' độc đáo. Một cụ bà 80 tuổi cầm trịch gia đình có 4 người đàn ông ở rể.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020