• Vén màn bi kịch cuối đời của Van Gogh

    Vén màn bi kịch cuối đời của Van Gogh
    05/11/2020 11:15

    Theo kết quả mới đây của các nhà nghiên cứu tại Đại học Groningen (Hà Lan), kể từ khi tự... cắt tai, danh họa Hà Lan Van Gogh đã trải qua những cơn mê sảng do đột ngột ngừng uống rượu trong thời gian nằm viện điều trị.