• Sống chậm cuối tuần: Lần đầu cưỡi ngựa

    Sống chậm cuối tuần: Lần đầu cưỡi ngựa
    20/04/2019 07:07

    Ngựa đỡ đôi chân tôi nửa giờ đường núi cheo leo, nhưng đó cũng là nửa giờ tâm trạng tôi nặng nề nhất trong chuyến leo lên Tiger’s Nest. Vâng, tôi thương xám tro...

GIOVANNI