• Nhà đầu tư đề xuất Nhà nước mua lại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

    Nhà đầu tư đề xuất Nhà nước mua lại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
    29/04/2018 08:11

    Theo liên danh nhà đầu tư, sau 3 tháng thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (từ 25/1-25/4/2018) tổng doanh thu của trạm đạt 6,68 tỷ đồng, với tổng số vé được bán ra là 148.744 vé, gồm: 148.523 vé lượt, 203 vé tháng và 17 vé quý.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO