• Barca mua Coutinho để chiều... Neymar

    Barca mua Coutinho để chiều... Neymar
    28/07/2017 05:57

    Barca lo lắng, nhưng cũng thể hiện sự cứng rắn trong cách giải quyết tương lai Neymar. Không có chuyện tăng lương, nhưng Barca sẽ đáp ứng yêu cầu của Neymar về Coutinho.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO