• Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án bán lẻ giá điện

    Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án bán lẻ giá điện
    10/08/2020 20:16

    Triển khai nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bậc thang.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO